• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crossed-needle meter

  Giải thích VN: Dụng cụ gồm 2 đồng hộ giống nhau các kim chỉ theo hướng trái ngược để chúng thể hiển thị các giá trị của các chức năng khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: A device that contains two analog meters with pointers centered at different positions, so that when they cross it displays the value of a few functions of each reading.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X