• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  damp
  dampness
  degree of humidity
  degree of wetness
  humidification
  humidify

  Giải thích VN: Quá trình tăng lượng hơi nước trong không khí hoặc các khí khác. vậy gọi sự làm [[ẩm. ]]

  Giải thích EN: The process of increasing the amount of water vapor in air or other gases. Thus, humidification.

  humidity

  Giải thích VN: Lượng chứa hơi nước trong không [[khí. ]]

  humidity gradient
  moist
  moistness
  moisture
  moisture capacity
  moisture content
  wetness

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  damp
  humidity
  moisture
  moisture capacity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X