• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mobility
  tranzito độ linh động electron cao
  high electron mobility transistor (HEMT)
  độ linh động Hall
  Hall mobility
  độ linh động hạt tải
  mobility of carriers
  độ linh động iôn
  ion mobility
  độ linh động lỗ trống
  hole mobility
  độ linh động nội tại
  intrinsic mobility
  độ linh động riêng
  intrinsic mobility
  độ linh động tạp chất
  impurity mobility
  độ linh động trôi
  drift mobility
  độ linh động điện tử
  electron mobility

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X