• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  consistence
  consistency

  Giải thích VN: Mức độ đậm đặc hoặc độ cứng thể của tông khi phân tích độ rắn của [[chúng. ]]

  Giải thích EN: The degree of flow or workability of concrete when analyzed by a compacting factor test..

  dụng cụ đo độ quánh
  consistency gauge
  phép xác định độ quánh
  consistency test
  tackiness
  toughness

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  curd tension
  ropiness
  stringiness
  tenacity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X