• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  step motor
  stepper
  động bước ba pha
  three-phase stepper motor
  động bước dùng solenoit
  solenoid stepper motor
  động bước từ tính
  stepper motor
  động bước từ trở biến thiên
  variable reluctance stepper motor
  stepper motor
  động bước ba pha
  three-phase stepper motor
  động bước dùng solenoit
  solenoid stepper motor
  động bước từ trở biến thiên
  variable reluctance stepper motor
  stepping motor
  động bước từ
  magnetic stepping motor
  động bước từ tính
  magnetic stepping motor
  step-servo motor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X