• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  electric solenoid

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  solenoid
  cuộc sôlênôit tiêu chuẩn
  standard solenoid
  rơle solenoit
  solenoid relay
  sự kích hoạt solenoit
  solenoid actuation
  động bước dùng solenoit
  solenoid stepper motor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  solenoid
  cuộc sôlênôit tiêu chuẩn
  standard solenoid
  cuộn dây solenoit
  solenoid coil
  phanh đĩa kiểu solenoit
  solenoid-operated type brake
  rơle solenoit
  solenoid relay
  solenoit mẫu
  standard solenoid
  solenoit một lớp dây
  single-layer solenoid
  solenoit quay
  rotary solenoid
  solenoit tiêu chuẩn
  standard solenoid
  solenoit xung
  impulse solenoid
  sự kích hoạt solenoit
  solenoid actuation
  van solenoit
  solenoid valve
  van solenoit chân đế nghiêng
  solenoid angle seat valve
  động bước dùng solenoit
  solenoid stepper motor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X