• Thông dụng

  Dynamic.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beer cooling
  behavior
  động thái ăn mòn
  wear behavior
  động thái bám dính
  tenacity behavior
  động thái cháy
  fire behavior
  động thái chuyển tiếp
  transient behavior
  động thái của trực thăng
  helicopter behavior
  động thái dài hạn
  long-term behavior
  động thái liên tiếp
  serial behavior
  động thái mỏi
  fatigue behavior
  động thái tuyến tính
  linear behavior
  behaviour
  động thái ăn mòn
  wear behaviour
  động thái bám dính
  tendency behaviour
  động thái cháy
  fire behaviour
  động thái chuyển tiếp
  transient behaviour
  động thái của trực thăng
  helicopter behaviour
  động thái dài hạn
  long-term behaviour
  động thái mỏi
  fatigue behaviour
  động thái phản ứng
  responsive behaviour
  động thái tuyến tính
  linear behaviour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X