• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  detector
  đetectơ (hạt) anpha
  alpha detector
  đetectơ chuyển tiếp
  junction detector
  đetectơ gama
  gamma-detector
  đetectơ hạt
  particle detector
  đetectơ iôn hóa
  ionization detector
  đetectơ kiểu thác
  avalanche detector
  đetectơ nhấp nháy
  scintillation detector
  đetectơ nhạy (theo) vị trí
  position sensitive detector
  đetectơ photon
  photon detector
  đetectơ tia X bán dẫn
  solid-state X-ray detector
  đetectơ tia X chất rắn
  solid-state X-ray detector
  đetectơ tiếp giáp
  junction detector
  đetectơ tinh thể
  crystal detector
  đetectơ xung
  pulse detector

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X