• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  temperature adjustment
  temperature control
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature control apparatus
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature control device
  hệ (thống) điều chỉnh nhiệt độ từ xa
  remote temperature control system
  sự điều chỉnh nhiệt độ hút
  inlet temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ chính xác
  rigid temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ hút
  inlet temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ kín
  close temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ nước hồi
  return water temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ nước muối
  brine temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ ra
  outlet temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ từ xa
  remote temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ tự động
  automatic temperature control
  temperature correction
  temperature regulation
  thermo-regulation
  thermostatic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X