• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  dual-mode control

  Giải thích VN: Phương pháp điều khiển sử dụng các phương thức khác nhau của hoạt động, thường phương thức phản hồi tuyến tính phương thức điểm [[dừng. ]]

  Giải thích EN: A method of control that uses two different modes of operation, usually a linear feedback mode and a fixed-stop mode.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X