• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lead tack

  Giải thích VN: 1. mảnh chì gắn ống dẫn chì với một phương tiện trợ lực. 2. mảnh chì được gấp trên gờ của tấm kim loại ngăn nước chảy từ mái che [[xuống. ]]

  Giải thích EN: 1. a lead strip used to adhere a lead pipe to a means of support.a lead strip used to adhere a lead pipe to a means of support.2. a lead strip folded over the edge of metal flashing.a lead strip folded over the edge of metal flashing.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X