• Thông dụng

  Động từ

  To nurse, to nurture, to harbour, to cherish, to entertain
  ấp những tham vọng lớn lao
  to nurture great ambitions
  đề tài sáng tác ấp từ lâu
  a longnurtured theme
  ta ấp trong lòng kỷ niệm về người cha quá cố
  she cherishes the memory of his dead father
  ấp những ý nghĩ trả thù
  to harbour the thoughts of revenge
  ấp một nỗi phiền muộn
  to nurse a grievance
  ấp những ý tưởng không tốt
  to entertain unkind ideas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X