• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  inclined-tube manometer

  Giải thích VN: một cái áp kế chân nghiêng đáp ứng cho việc tăng độ chia độ [[]], thuận tiện cho việc quan [[sát. ]]

  Giải thích EN: A manometer having an inclined leg that serves to increase the scale for more precise readings.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X