• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  blowdown stack

  Giải thích VN: Một ống khói thẳng đứng qua đó các vật liệu trong một bộ phận xử hóa học được làm sạch trong trường hợp khẩn [[cấp. ]]

  Giải thích EN: A vertical chimney into which the materials of a chemical process unit are emptied in an emergency.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X