• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  thermostatic
  khống chế mức lỏng bằng ổn nhiệt
  thermostatic liquid level control
  van ổn nhiệt bay hơi
  thermostatic vapour valve
  van ổn nhiệt nước
  thermostatic water valve
  van điều chỉnh nước muối ổn nhiệt
  thermostatic brine (regulating) valve
  van đối áp ổn nhiệt
  thermostatic back-pressure valve
  điều chỉnh mức lỏng bằng ổn nhiệt
  thermostatic liquid level control

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X