• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tensile strength
  tensile stress
  khu vực ứng suất kéo
  zone of tensile stress
  ứng suất kéo chính
  principal tensile stress
  ứng suất kéo giới hạn
  ultimate tensile stress
  ứng suất kéo khi va chạm
  impact tensile stress
  ứng suất kéo thực
  net tensile stress
  ứng suất kéo trên phương dọc
  longitudinal tensile stress
  tension
  ứng suất kéo chủ
  diagonal tension traction stress, principal stress
  ứng suất kéo trên phương dọc
  longitudinal tension stress
  tension stress
  ứng suất kéo trên phương dọc
  longitudinal tension stress
  traction stress
  ứng suất kéo chủ
  diagonal tension traction stress, principal stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X