• Thông dụng

  Everyone, everybody
  ai ai đều cũng phải chết
  everyone is mortal
  ai ai cũng khao khát yêu được yêu
  everyone aspires to love and to be loved
  ai ai cũng vui trừ anh ta ra
  everybody is happy but him

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X