• Thông dụng

  Động từ

  To rest in peace and quiet
  nơi an nghỉ cuối cùng
  The last home, the last resting-place
  người du kích anh hùng ấy mãi mãi an nghỉ trong nghĩa trang liệt
  that heroic guerilla lies at rest for ever and ever in the martyrs' cemetery
  cầu cho Mary an nghỉ
  Mary RIP ( requiescant in pace)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X