• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  stadia tables

  Giải thích VN: Bàn chuyển các kích thước biểu kiến quan sát được qua kính viễn vọng kính ngắm kinh tuyến thành các giá trị khoảng cách.

  Giải thích EN: Tables by which the apparent dimensions observed through a transit scope are converted into distance values.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X