• Thông dụng

  Động từ

  To argue, to debate
  bàn cãi cho ra lẽ
  to argue away, to fight out
  vấn đề đã ràng không cần phải bàn cãi nữa
  the point is clear, there is no need for further argument

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  discussion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X