• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hardstand

  Giải thích VN: Khoảng đất rộng ngoài trời được lát cứng hoặc lát sỏi, dùng để đỗ các loại xe, máy bay hoặc lưu [[kho. ]]

  Giải thích EN: An open ground area with a prepared surface, pavement or gravel, used for parking vehicles, airplanes, or storage.

  parking
  parking area
  tipping stage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X