• Thông dụng

  Danh từ
  series

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bank
  loạt máy nén
  compressor bank
  batch
  loạt
  batch code
  số hiệu loạt
  batch number
  sự kiểm chuẩn từng loạt
  batch calibration
  sự kiểm nghiệm hàng loạt
  batch test
  sự thử hàng loạt
  batch test
  course
  gang
  máy đục lỗ theo loạt
  gang punch
  group
  loading
  lot
  row
  serial
  hệ số tương quan (chuỗi hàng loạt)
  serial correlation coefficient
  sản xuất hàng loạt
  serial production
  series
  bắn từng loạt ngắn
  series parallel firing
  ghép hàng loạt
  series connection
  lắp ráp hàng loạt
  series connection
  loạt bắn
  series firing
  loạt bất thường
  irregular series
  loạt Chesteri
  chesterian series
  loạt chứa dầu
  oil-bearing series
  loạt chứa sản phẩm
  productive series
  loạt chứa than
  carboniferous series
  loạt công chức
  series formula
  loạt nối tiếp
  series connection
  loạt số liệu
  data series
  loạt thời gian
  time series
  loạt thử nối tiếp
  connected series of assays
  loạt trong
  series in
  loạt Vise
  visean series
  loạt đại tầng
  series of strata
  loạt địa chất
  geological series
  sản xuất hàng loạt
  series production
  sự sản xuất (hàng) loạt
  series manufacturing
  thảo loạt
  edit series
  set
  train
  loạt xung
  pulse train

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X