• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absorber
  filter
  bình lọc gió
  air-filter
  bình lọc hút
  filter flask
  bình lọc khí trời
  air-filter
  bình lọc loại hút thấm
  absorbent type filter
  bình lọc nhiên liệu
  fuel filter
  bình lọc nhớt
  oil filter
  ruột bình lọc dầu
  oil filter element
  filter flask
  filtering flask
  filtering jar
  filtration flask
  percolator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X