• Thông dụng

  Danh từ

  Screen
  dãy núi làm bình phong cho các vị trí
  the mountain range served as a screen for the posts

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blind
  screen
  bình phòng (cho) ảnh
  image screen
  bình phong (trong) màn
  curtain screen
  bình phong gấp folding
  folding screen
  bình phong hình
  picture screen
  bình phong màu
  color screen
  bình phong theo dõi
  monitor screen
  bình phong đồ họa
  graphic screen
  tiên duyệt bình phong
  preview screen
  toàn bình phong
  full screen
  ứng dụng toàn-bình phong
  full-screen application
  wind barrier
  wind protection screen

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stale hors
  stalking horse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X