• Thông dụng

  Danh từ.

  Secretary
  thư chi bộ
  a cell's secretary
  thư huyện đoàn thanh niên
  the secretary to the district's youth union
  thư ban chấp hành trung ương
  a secretary to the Central Executive Committee
  thư thứ nhất đại sứ quán
  first secretary of the Embassy
  Private secretary
  ban thư
  secretariat
  ban thư trung ương Đảng
  the Party's Central Committee's Secretariat
  thư thứ nhất
  first secretary

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  secretary
  envelope

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X