• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  alphabet
  bảng chữ cái thay thế
  substitution alphabet
  độ dài bảng chữ cái
  alphabet length
  literal
  phép tính bằng chữ
  literal calculus
  phương trình hệ số bằng chữ
  literal equation

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  main board

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  master tape

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X