• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bulletin board
  hệ thống bảng tin
  bulletin board system
  notice board

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tape
  băng tin chậm phát
  late tape
  băng tin hợp nhất
  consolidated tape
  băng tin phức hợp
  composite tape
  băng tin rộng
  broad tape
  băng tin điện báo
  ticker tape
  dừng kháng lại băng tin
  don't fight the tape
  vẽ băng tin điện
  painting the tape
  đọc băng tín điện
  reading the tape

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X