• Thông dụng

  Như nhắc

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  request

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lift
  bản lề nhấc ra được
  lift-off hinge
  cầu nhấc
  lift bridge
  raise
  prompt
  buồng nhắc (vỡ)
  prompt box
  dấu nhắc chấm
  downloading prompt
  dấu nhắc DOS
  DOS prompt
  dấu nhắc hệ thống
  system prompt
  dấu nhắc lệnh
  command prompt
  dấu nhắc mặc định
  default prompt
  dấu nhắc sẵn sàng
  ready prompt
  dấu nhắc shell
  shell prompt
  dấu nhắc trường
  field prompt
  dấu nhắc trường lệnh
  command field prompt
  dấu nhắc điểm
  dot prompt
  kiểu nhắc-phản hồi
  prompt and echo type
  tự nhắc, dấu nhắc
  prompt character
  tại dấu nhắc
  at the prompt
  thông báo nhắc
  prompt message

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X