• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Luckiesh-Moss visibility meter

  Giải thích VN: Một dụng đo với hai bộ lọc tỷ trọng thay đổi chỉ ra sự suy giảm trong khả năng nhìn thấy của một vật khó phân [[biệt. ]]

  Giải thích EN: A meter with two variable density filters that reads the reduction in visibility of a barely discernible object.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X