• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  radio tracking

  Giải thích VN: Một quá trình trong đó một sóng tuyến hay rađa ngắm vào một mục tiêu liên tục giám sát khoảng cách của [[nó. ]]

  Giải thích EN: A process in which a radio or radar beam locks onto a target and continuously monitors its range.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X