• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  codec (coder-decoder)
  decode unit
  decoder
  bộ giải dải xung
  pulse width decoder
  bộ giải dạng lưới đơn giản hóa
  Simplified Trellis Decoder (STD)
  bộ giải lênh
  command decoder
  bộ giải lệnh
  instruction decoder
  bộ giải màu
  color decoder
  bộ giải màu
  colour decoder
  bộ giải nhị phân
  Binary Decoder (BD)
  bộ giải phép toán
  operation decoder
  bộ giải stereo
  stereo decoder
  bộ giải thao tác
  operation decoder
  bộ giải thuật toán Michigan
  MAD (Michiganalgorithnl decoder)
  bộ giải thuật toán Michigan
  Michigan algorithm decoder (MAD)
  bộ giải trigơ
  trigger decoder
  bộ giải tương tác âm thanh - video số
  Digital Audio - Video Interactive Decoder (DAVID)
  bộ giải xung
  pulse decoder
  bộ giải địa chỉ
  address decoder
  bộ giải đồ
  measuring decoder
  Bộ mã hóa/Bộ giải mã
  Encoder/Decoder (ENDEC)
  Chip giao diện bộ giải Manchester [[[AT]] &T]
  Manchester Decoder and Interface Chip [AT & T] (MDIC)
  decoding circuit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X