• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vapor-recovery unit

  Giải thích VN: Một bộ nhiệm vụ tách, phục hồi tái chế khí ga dầu lửa từ một số quá trình lọc dầu [[khác. ]]

  Giải thích EN: A unit that separates, recovers, and recycles gases and vaporized gasoline from a number of other petroleum refining processes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X