• Thông dụng

  Động từ

  To promulgate, to enforce
  sắc lệnh này hiệu lực kể từ ngày ban hành
  this decree is effective as from the date of its promulgation
  sắc luật này được ban hành theo thủ tục khẩn cấp
  this decree-law is promulgated through emergency procedure

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  issue
  ordain
  publishing

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  enactment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X