• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hollow-core construction

  Giải thích VN: Một kiểu xây dựng bằng cách ghép các tấm bề mặt gỗ được liên kết với một khung trợ lực cho mặt ngoài tại các vị trí cố [[định. ]]

  Giải thích EN: A type of panel construction in which wood faces are bonded to a framing that supports the facing at fixed intervals.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X