• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  control
  cấu điều khiển (bằng) bàn trượt
  saddle control
  cấu điều khiển chống trườn
  anticreep control
  cấu điều khiển truyền thông
  communication control unit
  cấu điều khiển động
  control of a motor
  control gear
  operating mechanism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X