• Thông dụng

  Building components.
  Cấu kiện đúc sẵn
  Prefabricated building components.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bar
  building element
  building materials
  element of construction
  member of a structure
  module
  part
  cấu kiện chịu uốn
  part in bending
  cấu kiện hợp thành
  structural part
  structural clement
  structural component
  cấu kiện không chịu lực
  non-structural component
  structural element
  cấu kiện chế tạo sẵn
  prefabricated structural element
  cấu kiện mẫu đúc sẵn
  standardized structural element
  cấu kiện phụ
  secondary structural element
  cấu kiện đúc sẵn
  prefabricated structural element
  structural member
  cấu kiện không chịu lực
  non-structural member
  sự cố định cấu kiện
  securing of structural member
  structural unit
  cố định cấu kiện
  fixing of structural unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X