• Thông dụng

  Tính từ

  Sophisticated, fastidious, fussy, finical
  cách trang hoàng cầu kỳ
  sophisticated decoration
  câu văn cầu kỳ
  a sophisticated style
  tính cầu kỳ
  to have a fussy disposition
  không nên cầu kỳ trong ăn uống
  one should not be finical about one's food

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X