• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  station pole

  Giải thích VN: Một trong số rất nhiều thanh hay cột được dùng trong trắc đạc để xác định độ nâng, để ngắm các điểm, hay đánh dấu các [[trạm. ]]

  Giải thích EN: One of a number of rods or poles used in surveying to measure elevations, to sight points, or to mark stations.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X