• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  running test
  running trial
  run-up
  test
  bước chạy thử
  test step
  chạy thử (xe hơi)
  test run
  chế độ chạy thử
  test run
  kế hoạch chạy thử hệ thống
  system test and evaluation plan
  môi trường chạy thử
  test environment
  mục đích chạy thử
  test purpose
  sự chạy thử
  running test
  sự chạy thử
  test run
  sự chạy thử
  test-drive
  thời gian chạy thử chương trình
  program test time
  điều kiện chạy thử
  test conditions
  điều kiện chạy thử
  test environment
  test run
  test-drive
  trial
  bản chạy thử
  trial manufacture
  sự chạy thử
  trial run

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dry run

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X