• Thông dụng

  Danh từ

  System, order, regime
  chế độ phong kiến
  the feudal system
  chế độ hội chủ nghĩa
  the socialist system
  Regulation, regimen
  chế độ ăn uống của người bệnh
  the patients regimen, the patients diet
  chế độ khen thưởng kỷ luật
  the regulations concerning rewards and punishments
  chế độ quản nghiệp
  the regulations concerning the management of enterprises
  chế độ canh tác
  the regulations concerning cultivation of land

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  behaviour
  condition
  model
  order
  rate
  state

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  oolong tea
  red tea
  self-fermented tea
  condition
  institution
  regime
  system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X