• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  capitalism
  chủ nghĩa bản công ty
  corporate capitalism
  chủ nghĩa bản hiện đại
  contemporary capitalism
  chủ nghĩa bản nguyên thủy, man rợ
  savage capitalism
  chủ nghĩa bản nhà nước
  state capitalism
  chủ nghĩa bản quan liêu
  bureaucratic capitalism
  chủ nghĩa bản quản
  managerial capitalism
  chủ nghĩa bản thương nghiệp
  commercial capitalism
  chủ nghĩa bản tự do cạnh tranh
  competitive capitalism
  chủ nghĩa bản độc quyền
  monopolist capitalism
  chủ nghĩa bản độc quyền bản nhà nước
  state monopoly capitalism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X