• Thông dụng

  Danh từ
  Mourning

  Động từ

  To mock at, to make fun of
  bài chế anh chàng bảo thủ
  a popular satirical verse mocking at the conservative fellow
  To prepare
  chế thuốc
  to prepare a medicine
  To manufacture
  chế khí
  to manufacture arms
  To invent (a new thing)
  To pour
  chế nước sôi vào bình trà
  to pour boiling water into a teapot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X