• Thông dụng

  Động từ
  to boil
  to rumble
  Tính từ
  boiled

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  gravel

  Giải thích VN: Các viên đá cuội tròn đường kính từ 0.25 đến 3 insơ; dùng trong tông các chất liệu [[lát. ]]

  Giải thích EN: Rounded pebbles between 0.25 inch and 3 inches in diameter, used in concrete and paving materials.  .

  fiber

  Giải thích VN: Một phần mỏng, mảnh, dài của bất cứ loại nguyên liệu [[nào. ]]

  Giải thích EN: A thin, threadlike piece of any material.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boil
  bubble
  bubbling
  ebullient
  ebullition
  boulder
  break stone
  broken stone
  cobble
  crushed stone
  grail
  gravel stone
  grit
  pebble
  pebbles
  puddle clay
  rubble
  rubble stone
  shingle
  stone
  cotton
  fiber, Fibre
  fibre
  fibrous
  filament
  thread
  twist
  wool
  yarn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ebullient
  fibre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X