• Thông dụng

  Tendency, trend
  chiều hướng phát triển của lịch sử
  the evolution trend of history
  năng suất chiều hướng tăng nhanh
  productivity has a tendency to increase quickly
  phong trào chiều hướng lành mạnh
  the movement has a wholesome tendency

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  course

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  drive
  run

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X