• Thông dụng

  Danh từ
  current of water

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flush
  stream flow
  dòng nước chảy
  stream flow, stream current
  stream of water
  streamline
  tidal
  tide
  water course
  water flow
  dòng kiệt, dòng nước thấp
  low water flow
  dòng nước chảy không áp
  gravity water flow
  dòng nước cực đại
  peak water flow
  dòng nước dâng
  high-water flow
  dòng nước hàng ngày
  daily water flow
  dòng nước lạnh
  chilled-water flow
  dòng nước mặn
  salt water flow
  dòng nước ngọt
  fresh water flow
  hướng dòng nước chảy
  water flow direction
  hướng dòng nước ngầm
  direction of ground water flow
  tốc độ dòng nước
  water flow rate
  watercourse
  sự chuyển dịch dòng nước
  watercourse changeover

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X