• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  application service
  các phần tử dịch vụ ứng dụng chung
  Common Application Service Elements (CASE)
  môi trường dịch vụ ứng dụng
  Application-Service Element (ASE)
  môi trường dịch vụ ứng dụng của quản các hệ thống
  Systems management application service element (SMASE)
  thành phần dịch vụ ứng dụng đặc biệt
  Specific Application Service Element (SASE)
  đối tượng dịch vụ ứng dụng
  Application Service Object (ASO)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X