• Thông dụng

  Sloping gently.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  downhill
  easy grade
  easy gradient
  flat gradient
  gentle dip
  gentle hill
  gentle slope
  low gradient
  ramp
  dốc thoải (vào cửa)
  ramp (accessramp)
  dốc thoải tay vịn
  ramp (handrailramp)
  dốc thoải từng đợt
  step ramp
  dốc thoải dự phòng
  service ramp
  dốc thoải ngăn cháy
  fire isolated ramp
  dốc thoải lề đường
  kerb ramp
  dốc thoải thông dụng
  common ramp
  dốc thoải [[[phụ]], công tác]
  service ramp
  lối dốc thoải
  access ramp
  rampant
  shallow slope
  shelve
  shelving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X