• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  string galvanometer

  Giải thích VN: Một dụng cụ đo điện dùng để đo dòng dao động sử dụng một dây bằng bạc đặt dưới một từ [[trường. ]]

  Giải thích EN: A galvanometer that measures oscillating current using a silver-plated quartz fiber placed under tension in a magnetic field. Also, EINTHOVEN GALVANOMETER.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X