• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  iron acetate liquor

  Giải thích VN: Dung dịch màu đen chứa 5-5.5% sắt đôi khi cả sắt sunfat hoặc tanin; được sử dụng như thuốc cẩn [[màu. ]]

  Giải thích EN: A black liquor that contains 5-5.5% iron and sometimes copperas or tannin; used as a dye mordant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X