• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hip

  Giải thích VN: Một góc nhìn từ bên ngoài được hình thành bởi sự giao cắt của hai sườn dốc hai bên của mái hình [[tháp. ]]

  Giải thích EN: The external angle formed at the junction of two sloping sides of a hip roof.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X